Utnyttja rot-avdraget och spara upp till 100 000 kr!

Passa på att anlägga nytt avlopp, dränera eller förbered för utbyggnad. Arbetet är avdragsgillt med upp till 50 000 kr per fastighetsägare.

För att du ska kunna få rot-avdrag måste arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till din bostad. Du kan även få rot-avdrag för dina föräldrars bostad. Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Läs mer om rot-avdrag på Skatteverkets hemsida.